CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HPV VIỆT NAM

  • Nhà máy sản xuất: KCN Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam
  • Điện thoại: (0243) 999 2286
  • Hotline: KD1: 090 342 6990
  • Hotline: KD2: 091 647 6883
  • Hotline: KD3: 089 6659 228
  • Hotline: KD4: 035 973 8634
  • Email: hpvvietnam79@gmail.com
  • Website 1: https://hpvvietnam.com.vn
  • Website 2: https://khoangsanhanam.com/
  • Facebook: botda hpv