Dolomite đen (Bột đá đen)

Liên hệ

– Hàm lượng MgO = 18-21%, CaO = 30-32%
– Màu sắc: Đen
– Đóng bao: PP – PE 25kg, 50kg

Danh mục: