Sỏi trắng muối quay 10 mm – 20 mm

Liên hệ

  • Kích cỡ sỏi trắng muối: 10 – 20 mm
  • Đóng bao: 25 kg hoặc 50 kg
  • Liên hệ :
  • Hotline: KD1: 090 342 6990
  • Hotline: KD2: 091 647 6883
  • Hotline: KD3: 089 6659 228